Biznes Świat

Trzy duże banki ostrzegają przed zbliżającym się krachem

Według analityków z trzech wielkich banków HSBC, Citigroup i Morgan Stanley istnieje ogrom dowodów poświadczających o tym, że światowe rynki znajdują się na ostatniej fali wzrostów przed wielkim tąpnięciem. Wnioski te wysuwają na podstawie rozluźniających się, tradycyjnych korelacji cen między papierami wartościowymi, Forexem, stopami procentowymi i cenami surowców.

„Ten niski stopień korelacji w skali makro i mikro potwierdza, że jesteśmy teraz w środowisku późnego cyklu i nie ma w tym przypadku, że ostatni raz mieliśmy do czynienia z podobną sytuacją w latach 2005-2007″

Źródło: https://www.bloomberg.com/news/articles/2017-08-22/wall-street-banks-warn-winter-is-coming-as-business-cycle-peaks