Media Polityka Polska

Rząd ograniczył adopcje zagraniczne!

Na skutek interpelacji poselskiej Piotra Liroya Marca, decyzją Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ograniczono dziś adopcje zagraniczne do szczególnych przypadków, podyktowanych przestrzeganiem zasady prawnej wyrażonej w art. 114 KRiO która wskazuje interes dziecka jako nadrzędny w procesie przysposobienia. Jak czytamy w opublikowanej odpowiedzi wystosowanej przez Ministerstwo:

„W dalszym ciągu prowadzone będą procedury adopcji z przemieszczeniem poza granice Polski, ale ograniczą się one do przypadków szczególnych, zwłaszcza dotyczących łączenia rodzeństw, adopcji wewnątrzrodzinnych czy adopcji przez obywateli polskich mieszkających poza granicami kraju.”

http://sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=7E64217B

Udało się więc to, o co od jakiegoś czasu zgodnie apelowaliśmy wraz z Stowarzyszenie Wolne Społeczeństwo i Fundacja im.Dobrego Pasterza.

Dziś też z tego powodu została zwołana konferencja prasowa na której wystąpił pan Paweł Bednarz. Wyraził on ulgę i wdzięczność osobom w sprawę zaangażowanym oraz zapowiedział dalsze działania. Aktualny jest też apel o zweryfikowanie stanu i położenia wszystkich dzieci wydanych drogą adopcji zagranicznej poza Polskę.

Będziemy dalej, wspólnie działać w tej sprawie. Dziękujemy też Wam wszystkim (w szczególności profilowi MaxTV-fan) którzy pomogli ten problem nagłośnić. Media wciąż na ten temat milczą – to Wy jesteście więc naszym głośnikiem 🔊