Polityka Świat Wikileaks

Sąd w Londynie odmówił ekstradycji Juliana Assange do USA

Dziś w Londynie zakończył się proces w sprawie wniosku Amerykanów o ekstradycję do USA założyciela Wikileaks – Juliana Assange. Sędzia Vanessa Baraitser odczytując uzasadnienie wyroku po kolei oddaliła wszystkie argumenty podniesione przez obronę, ostatecznie jednak zdecydowała się odrzucić wniosek o ekstradycję ze względu na ciężki stan zdrowia Juliana Assange, wysokie ryzyko popełnienia przez niego samobójstwa oraz tragiczny stan amerykańskich więzień.

Amerykanie wciąż mogą odwołać się od tej decyzji. W środę rano obrona przedstawić ma wniosek o wypuszczenie Juliana Assange za kaucją – do czasu decyzji sędziego w tej sprawie pozostanie on jednak w więzieniu Belmarsh.

*Zdjęcie autorstwa Johna Englarta