Polska

Sejm wybrał Agnieszkę Dudzińską na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka

Po niemal dwóch miesiącach burzliwych obrad Sejm przegłosował kandydaturę Agnieszki Dudzińskiej na stanowisko Rzecznika Praw Dziecka. Za jej wyborem zagłosowało 232 posłów, przeciw – 184, a 3 posłów wstrzymało się od głosu. Jeśli kandydatura zostanie zatwierdzona przez Senat, Agnieszka Dudzińska zastąpi Marka Michalaka, którego kadencja dobiegła końca 27 sierpnia bieżącego roku.

Ustawa o Rzeczniku Praw Dziecka w art. 3 ust. 2 wskazuje wprost, że jednym z głównych zadań osoby sprawującej to stanowisko jest podejmowanie działań mających na celu ochronę prawa dziecka do wychowania w rodzinie. Temu zadaniu nie podołał poprzednik pani Agnieszki – Marek Michalak, który przymykał oko na skandaliczne zachowanie ośrodków adopcyjnych i współdziałających z nimi sądów, które wbrew polskiemu i międzynarodowemu prawu rozdzielały rodzeństwa i niejednokrotnie wyrywały dzieci z naturalnego środowiska rodzinnego, wysyłając je drogą adopcji zagranicznej na Zachód. Nikt nie kontrolował sytuacji tych dzieci poza granicami Polski i do tej pory polskie władze, mimo licznych apeli niezależnych fundacji, nie podjęły odpowiednich wysiłków celem sprawdzenia ich stanu.

Nowej pani Rzecznik życzę więc zachowania wierności przysiędze, którą przyjdzie jej złożyć. Pora przywrócić temu stanowisku jego pierwotne znaczenie – pora bronić praw dzieci, a nie interesów ośrodków adopcyjnych.

Więcej na temat skandalu adopcyjnego przeczytasz tu:

Adopcje zagraniczne – przemilczany skandal