Świat Wikileaks

Wikileaks ujawnia w jaki sposób Rosja szpieguje swoich obywateli

Wczoraj Wikileaks rozpoczęło serię publikacji ujawniających to w jaki sposób służby rosyjskie zbierają informacje i szpiegują swoich obywateli. Opublikowano 209 dokumentów przedstawiających strukturę aparatury inwigilacji, której podstawą jest oprogramowanie Система Оперативно-Розыскных Мероприятий – w skrócie SORM.

W Rosji wszyscy dostarczyciele urządzeń telekomunikacyjnych zobowiązani są prawnie do instalacji oprogramowania SORM na własny koszt. Tworzenie i wykorzystywanie oprogramowania ma miejsce na skutek współpracy FSB, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rosji i innych zakontraktowanych podmiotów monitorujących.

Pierwsza transza dokumentów dotyczy prywatnego podmiotu – firmy Петер-Сервис (PETER-SERVICE), która dostarcza oprogramowanie firmom z rynku telekomunikacji mobilnej w Rosji i na Ukrainie. Jak ujawnia jednak Wikileaks – „Technologie opracowane i wdrożone przez PETER-SERVICE wykraczają poza zwykły proces rozliczeniowy i rozszerzają swój zakres do nadzoru i kontroli”. Firma zbiera i dostarcza służbom metadane użytkowników, numery telefonów i numery IP, identyfikację wykorzystywanych urządzeń, zapisy rozmów telefonicznych i wiadomości tekstowych i wiele innych. Podstawowa struktura oprogramowania zawiera elementy zachowujące i przechowywujące zebrane informacje, analizę ruchu według numerów IP, oraz interfejs dla pracowników służb pozwalający im na dostęp do zgromadzonych danych.

Ujawnione przez Wikileaks dokumenty potwierdzają więc, że wszędzie jest tak samo. Służby inwigilują zwykłych ludzi na masową skalę. Według władz państwowych nie mamy prawa do prywatności – wszelkie informacje o naszej aktywności są więc gromadzone, przechowywane i w każdej chwili mogą zostać wykorzystane przeciwko nam. A jak powiedział Edward Snowden: „Podnoszenie argumentu, że nie zależy Ci na prawie do prywatności, bo nie masz nic do ukrycia, to tak jak mówić że nie zależy ci na wolności słowa, bo nie masz nic do powiedzenia”

Źródło: https://wikileaks.org/spyfiles/russia/