Polityka Świat

Traktat Lizboński – art. 2

„Unia opiera się na wartościach poszanowania godności osoby ludzkiej, wolności, demokracji, równości, państwa prawnego, jak również poszanowania praw człowieka, w tym praw osób należących do mniejszości. Wartości te są wspólne Państwom Członkowskim w społeczeństwie opartym na pluralizmie, niedyskryminacji, tolerancji, sprawiedliwości, solidarności oraz na równości kobiet i mężczyzn.”

Nie żebym tu uznawała Traktat Lizboński za jakikolwiek wzór zasad demokracji – sam sposób jego uchwalenia był bezprawny i pogwałcił wszelkie zasady, nawet te które eurokraci sami sobie ustalili. Wykazuję tylko hipokryzję i zakłamanie Unijnych urzędników – bo kiedy dziś w Hiszpanii rząd Mariano Rajoya łamie wyrażone w traktacie zasady – Unia nie robi z tym nic.